Innowacyjność Akademicka - nowe wyzwanie dla nauki i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Zapraszamy na szkolenia

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do skorzystania z szerokiej gamy profesjonalnych szkoleń, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową. Organizujemy szkolenia pozwalające zdobywać kompetencje niezbędne dla kadry każdej nowoczesnej firmy. Programy naszych wyjątkowych szkoleń opracowujemy w oparciu o najnowszą wiedzę i badania z danego tematu, realizujemy je wykorzystując metody efektywnego i trwałego uczenia się.
Aktualna oferta szkoleń znajduje sie na stronie www.szkolenia.ath.bielsko.pl 

Czytaj więcej...

CITT ATH - akredytowany ośrodek świadczący usługi proinnowacyjne

31 marca br. decyzją Ministerstwa Rozwoju, Centrum Innowacji i Transferu Technologii otrzymało akredytację jako ośrodek świadczący usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw.
Akredytacja ta jest wymagana w przypadku realizacji usług doradczych, dla projektów składanych w PARP w ramach PO IR, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

INNOTEXTILE - miliony dla branży włókienniczej

Wnioski w ramach pierwszego konkursu INNOTEXTILE będzie można składać w NCBR od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, w ramach którego będą finansowane 
projekty, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym INNOTEXTILE. Czytaj więcej...

„Projekty B+R przedsiębiorstw”

W związku z ogloszonym przez NCBiR konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. "szybka ścieżka", zapraszamy firmy MŚP do współpracy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł.
Czytaj więcej...

Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytacje pierwszym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Czytaj więcej...
22 marzec 2016
Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym Urząd Patentowy RP zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sektora kreatywnego, władz regionalnych, środowiska akademickiego, a także wszystkie osoby zainteresowane budowaniem dobrych relacji pomiędzy tymi środowiskami do udziału w konferencji w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016. 
Czytaj dalej >
02 marzec 2016
Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami W ramach programu RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Program sprzyja większej interakcji między środowiskiem akademickim i pozaakademickim w Europie i na całym świecie.
Program ten jest przeznaczony dla organizacji takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany. Projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 organizacje partnerskie (np. uniwersytety, instytuty badawcze lub organizacje pozaakademickie). W projekcie mogą także uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Czytaj dalej >
01 luty 2016
Inicjator innowacji Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Inicjator Innowacji”, którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Organizatorem konkursu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Pragniemy wyłonić i docenić te organizacje, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania.
Udział w konkursie mogą wziąć organizacje prowadzące działalność innowacyjną niezależnie od rozmiaru, formy własności i sektora gospodarki.  Czytaj dalej >